Gwarancja

Do produktów dostarczanych przez Damixa stosuje się następujące postanowienia:

 
Wszelkie produkty, które okazały się mieć wady fabryczne, powinny być wymienione lub naprawione bezpłatnie po zgłoszeniu do Damixa, w terminie maksymalnie pięciu (5) lat od daty wystawienia faktury.

Warunkiem gwarancji jest zastosowanie filtrów wody przed baterią.


Gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy wada jest wynikiem użycia wadliwych materiałów lub błędów w procesie produkcji oraz jeżeli wada nie jest spowodowana niewłaściwym użytkowaniem, nieprawidłowym montażem lub nieodpowiednią konserwacją, zaniedbaniem lub nietypowym użyciem.

W przypadku wad produktów, które objęte są gwarancją Damixa, przyjmuje się następujący tryb postępowania:


Wykryte wady w toku i po instalacji zgłasza się do dystrybutora, od którego produkt został zakupiony w celu uzgodnienia możliwości i sposobu likwidacji wady lub zwrotu produktu. Dystrybutor skontaktuje się bezpośrednio Damixa.

https://www.grupa-armatura.com/pl-PL/serwis/zglos-reklamacje


 

Warunki korzystania z produktów Damixa

 

Produkty  Damixa zaprojektowano tak, aby pasowały do wszystkich rodzajów instalacji co potwierdzono w wielu krajach na całym świecie. Decydując o wyborze produktu Damixa, istotnym jest wzięcie pod uwagę określonych czynników. Należą do nich: ciśnienie, wydajność i poziom hałasu. Upewnij się czy wybrany model spełnia Twoje oczekiwania. Baterie wysokociśnieniowe wymagają zazwyczaj nie mniej niż 120-150 kPa i nie więcej niż 600 kPa

Zapotrzebowanie na miejsce
Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca dla prawidłowej instalacji wybranego modelu. Schematy, wymiary poszczególnych elementów i instrukcje montażu, które dołączono do każdego opakowania z baterią (i które można znaleźć na tej stronie internetowej) dostarczą Ci wszystkich niezbędnych  informacji.

Czyszczenie
Nowoczesne baterie i zestawy prysznicowe zbudowane są z różnych komponentów, by możliwie najlepiej dostosować się do potrzeb rynku w zakresie wzornictwa i funkcjonalności. Aby uniknąć uszkodzeń i zgłoszeń reklamacyjnych, podczas czyszczenia należy przestrzegać pewnych zasad.

Preparaty czyszczące do baterii i zestawów prysznicowych
Preparaty czyszczące są niezbędne do usuwania osadu wapiennego, jednak podczas czyszczenia baterii i pryszniców, należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:


• Nie używać środków zawierających kwas solny, kwas mrówkowy lub octowy , gdyż powodują one uszkodzenia produktów.
• Nie stosować kwasu fosforowego, ponieważ może spowodować uszkodzenia produktów.
• Nie mieszać ze sobą żadnych preparatów do czyszczenia.
• Nie używać materiałów lub środków czyszczących o działaniu ściernym, takich jak proszki czyszczące lub gąbki. W zakresie czyszczenia armatury i pryszniców proszę postępować zgodnie z instrukcjami producenta środka czyszczącego.
Ponadto, należy zwrócić uwagę na następujące punkty:
• Czyścić armaturę, kiedy jest to konieczne.
• Dawkowanie preparatu i czas czyszczenia powinny być dostosowane do stosowanego produktu. Proces czyszczenia nie powinien być dłuższy niż jest to konieczne.
• Regularne czyszczenie zapobiega powstawaniu osadu wapiennego.
• Używając środki czyszczące w sprayu, nanieść preparat na szmatkę. Nigdy nie pryskać bezpośrednio na armaturę sanitarną, ponieważ krople preparatu mogą dostać się do otworów i szczelin, i spowodować uszkodzenia.
• Po zakończeniu czyszczenia dokładnie spłukać armaturę czystą wodą, usuwając wszelkie pozostałości środka czyszczącego.
• Dla najlepszego efektu czyszczącego rekomendujemy użycie E-szmatek Damixa. W celu uzyskania szczegółów proszę skontaktować się z lokalnym dealerem firmy Damixa.

Ważne
Pozostałości mydła w płynie, szamponu i pianek również mogą przyczyniać się do powstania uszkodzeń, więc po ich użyciu należy spłukać armaturę czystą wodą. Jeżeli powierzchnia jest już uszkodzona, działanie środków czyszczących może powodować dalsze uszkodzenia.

Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania środków czyszczących nie zostaną objęte naszą gwarancją.

Środki ostrożności przy możliwości narażenia armatury na działanie mrozu.

UWAGA: Po zainstalowaniu baterii Damixa w domku letniskowym, w którym może wystąpić ryzyko uszkodzeń z uwagi na mróz, należy odłączyć kran do głównego zasilania w wodę, a następnie spuścić resztki wody.

 

Warunki sprzedaży i dostawy

Wstęp
Poniższe warunki sprzedaży i dostawy mają zastosowanie do wszystkich wysyłanych z tej firmy produktów, z wyjątkiem, gdy w wyniku porozumienia ustalono na piśmie inne warunki.

Składanie zamówień
Kupujący jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich niezbędnych licencji importowych itp.

Literatura, katalogi itp.
Informacje techniczne i ilustracje zamieszczone w katalogach, ulotkach itp. mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

Opakowania
O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, podane ceny uwzględniają ceny opakowań lub innego zabezpieczenia wysyłek, wymaganych w normalnych warunkach transportu, w celu uniknięcia uszkodzenia lub zniszczenia wyrobów, do momentu ich przybycia do miejsca przeznaczenia określonego
w zamówieniu.

Wysyłka
O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej,  sposób wysyłki sprzedanych wyrobów zostanie wybrany zgodnie z naszym najlepszym stanem wiedzy i bez odpowiedzialności za mogące wystąpić różnice w kosztach transportu. Jeżeli nie zostało to uzgodnione na piśmie, datą, pod którą ryzyko jest przenoszone, jest data ustalona na podstawie zasad stosowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową (Incoterms) obowiązujących w momencie przyjęcia zlecenia.

Data do wysyłki
O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, w potwierdzeniu zamówienia określana zostanie przewidywana data dostawy. Nie bierzemy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wtórne straty w związku z opóźnieniem wysyłki.

Ceny
Artykuły są zazwyczaj dostarczane po cenach określonych w katalogach, ulotkach lub potwierdzeniach zamówień. W przypadku, gdy wystąpi zmiana cen  przed datą wysłania produktów,  ceny będą automatycznie dostosowane.

Zwrot towaru
Towar powinien być zwrócony tylko za pośrednictwem dystrybutora i wymaga uprzedniej zgody Damixa. Wyznaczony numer zwrotny należy dołączyć do produktu wraz z kopią faktury . Towary  muszą zostać zwrócone w oryginalnym opakowaniu, w stanie nienaruszonym. Jeżeli zwrotu towaru dokonano przewozem opłaconym, zostanie odliczona kwota w wysokości 20% poniesionych kosztów.


Zwolnienie od odpowiedzialności
Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, anulowania lub inne problemy powstałe w wyniku sporów pracowniczych i innych losowych  zdarzeń, takich jak: pożar, wojenna mobilizacja lub nieprzewidziane powołania do wojska, rekwizycja, konfiskata, ograniczenia walutowe, bunty i zaburzenia, brak środków transportu, ogólny niedobór artykułów, odrzucenie z fabryki, ograniczenia mocy napędowej, ograniczenia w dostawach przez podwykonawców lub zwłoki takich dostaw z powodów,  o których mowa w tym akapicie.


Re-eksport
Towary, bez pisemnego pozwolenia, nie mogą być reeksportowane.

Arbitraż
Wszelkie spory dotyczące warunków sprzedaży lub wynikające z dodatkowych umów bądź dotyczące spraw prawnych rozstrzygane będą zgodnie z prawem duńskim, ale nie mogą być rozstrzygane przez sąd i będą rozstrzygane w drodze arbitrażu zgodnie z prawem duńskim.


Certyfikaty produktu
Damixa gwarantuje jakość i niezawodność. Wyroby Damixa produkowane są przy użyciu najnowszych technologii produkcji, spełniających najwyższe standardy.
Gwarantujemy jakość zastosowanych materiałów i wykonania naszych wyrobów. Baterie Damixa z serii Brilliance mają dożywotnią gwarancję przeciw matowieniu.
Produkty  Damixa są projektowane i wytwarzane przy uwzględnieniu najwyższych wymagań technicznych i posiadają certyfikaty aprobowane na całym świecie.