Reklamacje

Poniższy formularz skierowany jest do instalatorów sanitarnych, którzy wykonują prace remontowe produktów Damixa w ciągu okresu gwarancyjnego.

Formularz zapewnia dostarczenie ujednoliconych informacji, wynikających ze złożonych reklamacji, dotyczących produktów Damixa.

Formularz można pobrać jako plik programu Microsoft Word. Po jego wypełnieniu, należy wysłać go na adres serwisdamixa@gmail.com . W polu tematu proszę wpisać: Warranty book. W wiadomości e-mail proszę odnieść się do faktury, którą wysyłano do Damixa.


Poniżej możesz także znaleźć instrukcje dotyczące wypełniania formularza oraz przegląd kodów błędów.

Dokumentacja wykonanych napraw: