Gwarancja

OKRES GWARANCJI


Dwuletnia pełna gwarancja na wady produkcyjne.

Pięć lat gwarancji na przeciekającą armaturę.


Warunkiem uznania gwarancji jest zastosowanie w instalacji filtrów wody.


KOSZTY ZWIĄZANE Z ROSZCZENIAMI GWARANCYJNYMI

W przypadku roszczeń zgłoszonych w ciągu dwuletniego okresu gwarancji Damixa pokrywa koszty wizyty serwisanta / części zamiennych / produktów do wymiany. W przypadku roszczeń objętych przedłużoną trzyletnią gwarancją na przeciekającą armaturę, głowice ceramiczne są dostarczane bezpłatnie. Wszystkie reklamacje i zgłoszenia serwisowe muszą zostać zatwierdzone przez Damixa przed rozpoczęciem naprawy / wymiany produktu.


W PRZYPADKU WAD PRODUKTÓW, KTÓRE OBJĘTE SĄ GWARANCJĄ DAMIXA, PRZYJMUJE SIĘ NASTĘPUJĄCY TRYB POSTĘPOWANIA:

Wady wykryte w toku i po instalacji zgłasza się do dystrybutora, od którego produkt został zakupiony w celuuzgodnienia możliwości i sposobu likwidacji wady lub zwrotu produktu. Dystrybutor kontaktuje się bezpośrednio z Damixa.


Gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy wada jest wynikiem użycia wadliwych materiałów lub błędów w procesie produkcji oraz jeżeli wada nie jest spowodowana niewłaściwym użytkowaniem, nieprawidłowym montażem lub nieodpowiednią konserwacją, zaniedbaniem lub nietypowym użyciem. W przypadku wad produktów, które objęte są gwarancją firmy Damixa, przyjmuje się następujący tryb postępowania: wykryte wady w toku i po instalacji zgłasza się do dystrybutora, od którego produkt został zakupiony w celu uzgodnienia możliwości i sposobu likwidacji wady lub zwrotu produktu. Dystrybutor skontaktuje się bezpośrednio z firmą Damixa.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI:

1. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku wadliwej instalacji produktów lub występowania zanieczyszczeń w wodzie.

2. Uszkodzenia spowodowane mrozem nie są objęte gwarancją.

3. Gwarancją nie są objęte szkody spowodowane brakiem lub niewłaściwą konserwacją produktu.