Garanti [https://damixa.pl]

Gwarancja

Do produktów dostarczanych przez firmę Damixa stosuje się następujące postanowienia:


Wszelkie produkty, które okazały się mieć wady fabryczne, powinny być wymienione lub naprawione bezpłatnie po zgłoszeniu do firmy Damixa, w terminie maksymalnie pięciu (5) lat od daty zakupu. Warunkiem uznania gwarancji jest zastosowanie filtrów wody przed baterią oraz posiadanie dowodu zakupu armatury.


5 lat gwarancji

Dwuletnia pełna gwarancja na wady produkcyjne. Dodatkowe trzy lata przedłużonej gwarancji na przeciekającą armaturę.


Roszczenia objęte gwarancją

W przypadku roszczeń zgłoszonych w ciągu dwuletniego okresu gwarancji Damixa pokrywa koszty wizyty serwisanta / wizyty serwisanta i części zamiennych / produktów do wymiany.W przypadku roszczeń objętych przedłużoną 3-letnią gwarancją na przeciekającą armaturę (głowice ceramiczne) są dostarczane bezpłatnie.


Gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy wada jest wynikiem użycia wadliwych materiałów lub błędów w procesie produkcji oraz jeżeli wada nie jest spowodowana niewłaściwym użytkowaniem, nieprawidłowym montażem lub nieodpowiednią konserwacją, zaniedbaniem lub nietypowym użyciem. W przypadku wad produktów, które objęte są gwarancją firmy Damixa, przyjmuje się następujący tryb postępowania: wykryte wady w toku i po instalacji zgłasza się do dystrybutora, od którego produkt został zakupiony w celu uzgodnienia możliwości i sposobu likwidacji wady lub zwrotu produktu. Dystrybutor skontaktuje się bezpośrednio z firmą Damixa.

Warunki korzystania z produktów Damixa

Produkty  Damixa zaprojektowano tak, aby pasowały do wszystkich rodzajów instalacji, co potwierdzono w wielu krajach na całym świecie. Decydując o wyborze produktu Damixa, istotnym jest wzięcie pod uwagę określonych czynników, należą do nich: ciśnienie wody, wydajność i poziom hałasu. Upewnij się czy wybrany model spełnia Twoje oczekiwania. Baterie wysokociśnieniowe wymagają zazwyczaj nie mniej niż 120-150 kPa i nie więcej niż 600 kPa.

Zapotrzebowanie na miejsce

Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca dla prawidłowej instalacji wybranego modelu. Schematy, wymiary poszczególnych elementów i instrukcje montażu, które dołączono do każdego opakowania z baterią (i które można znaleźć na tej stronie internetowej) dostarczą Ci wszystkich niezbędnych informacji.

Czyszczenie

Środki ostrożności przy możliwości narażenia armatury na działanie mrozu.UWAGA: Po zainstalowaniu baterii Damixa w domu, w którym może wystąpić ryzyko uszkodzeń z uwagi na mróz, należy odłączyć kran do głównego zasilania w wodę, a następnie spuścić resztki wody.

Warunki sprzedaży i dostawy

Wstęp

Poniższe warunki sprzedaży i dostawy mają zastosowanie do wszystkich wysyłanych z tej firmy produktów, z wyjątkiem, gdy w wyniku porozumienia ustalono na piśmie inne warunki.

Składanie zamówień

Kupujący jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich niezbędnych licencji importowych itp. Literatura, katalogi itp. 
informacje techniczne i ilustracje zamieszczone w katalogach, ulotkach itp. mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

Opakowania

O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, podane ceny uwzględniają ceny opakowań lub innego zabezpieczenia wysyłek, wymaganych w normalnych warunkach transportu, w celu uniknięcia uszkodzenia lub zniszczenia wyrobów, do momentu ich przybycia do miejsca przeznaczenia określonego w zamówieniu.

Wysyłka

O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, sposób wysyłki sprzedanych wyrobów zostanie wybrany zgodnie z naszym najlepszym stanem wiedzy i bez odpowiedzialności za mogące wystąpić różnice w kosztach transportu. Jeżeli nie zostało to uzgodnione na piśmie, datą, pod którą ryzyko jest przenoszone, jest data ustalona na podstawie zasad stosowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową (Incoterms) obowiązujących w momencie przyjęcia zlecenia.

Data do wysyłki

O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, w potwierdzeniu zamówienia określona zostanie przewidywana data dostawy. Nie bierzemy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wtórne straty w związku z opóźnieniem wysyłki.


Nowoczesne baterie i zestawy prysznicowe zbudowane są z różnych komponentów, by możliwie najlepiej dostosować się do potrzeb rynku w zakresie wzornictwa i funkcjonalności. Aby uniknąć uszkodzeń i zgłoszeń reklamacyjnych, podczas czyszczenia należy przestrzegać ustalonych zasad.

Preparaty czyszczące do baterii i zestawów prysznicowych

Preparaty czyszczące są niezbędne do usuwania osadu wapiennego, jednak podczas czyszczenia baterii i pryszniców, należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

  • Nie wolno używać środków zawierających kwas solny, kwas mrówkowy lub octowy, gdyż powodują one uszkodzenia produktów.
  • Nie wolno stosować kwasu fosforowego, ponieważ może spowodować uszkodzenia produktów.
  • Nie wolno mieszać ze sobą żadnych preparatów do czyszczenia.
  • Nie wolno używać materiałów lub środków czyszczących o działaniu ściernym, takich jak proszki czyszczące lub gąbki. W zakresie czyszczenia armatury i pryszniców proszę postępować zgodnie z instrukcjami producenta

Ponadto, należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

  • Czyścić armaturę, kiedy jest to konieczne.
  • Dawkowanie preparatu i czas czyszczenia powinny być dostosowane do danego produktu. Proces czyszczenia nie powinien być dłuższy niż jest to konieczne.
  • Regularne czyszczenie zapobiega powstawaniu osadu wapiennego.
  • Używając środki czyszczące w sprayu, należy nanieść preparat na szmatkę. Nigdy nie powinno się pryskać sprayu bezpośrednio na armaturę sanitarną, ponieważ krople preparatu mogą dostać się do otworów i szczelin, co może spowodować uszkodzenia.
  • Po zakończeniu czyszczenia należy dokładnie spłukać armaturę czystą wodą, usuwając wszelkie pozostałości środka czyszczącego.
  • Dla najlepszego efektu czyszczącego rekomendujemy użycie E-ścierek Damixa. W celu uzyskania szczegółów proszę skontaktować się z lokalnym dealerem firmy Damixa.

Ważne

Pozostałości mydła w płynie, szamponu i pianek również mogą przyczyniać się do powstania uszkodzeń, więc po ich użyciu należy spłukać armaturę czystą wodą. Jeżeli powierzchnia jest już uszkodzona, działanie środków czyszczących może powodować dalsze uszkodzenia. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania środków czyszczących nie zostaną objęte naszą gwarancją.

Ceny

Artykuły są zazwyczaj dostarczane po cenach określonych w katalogach, ulotkach lub potwierdzeniach zamówień. W przypadku, gdy wystąpi zmiana cen przed datą wysłania produktów, będą one automatycznie zmienione.

Zwrot towaru

Towar powinien być zwrócony tylko za pośrednictwem dystrybutora i wymaga uprzedniej zgody firmy Damixa. Wyznaczony numer zwrotny należy dołączyć do produktu wraz z kopią faktury. Towary muszą zostać zwrócone w oryginalnym opakowaniu, w stanie nienaruszonym. Jeżeli zwrotu towaru dokonano przewozem opłaconym, zostanie odliczona kwota w wysokości 20% poniesionych kosztów.

Zwolnienie od odpowiedzialności

Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, anulowania lub inne problemy powstałe w wyniku sporów pracowniczych i innych losowych  zdarzeń, takich jak: pożar, wojenna mobilizacja lub nieprzewidziane powołania do wojska, rekwizycja, konfiskata, ograniczenia walutowe, bunty i zaburzenia, brak środków transportu, ogólny niedobór artykułów, odrzucenie z fabryki, ograniczenia mocy napędowej, ograniczenia w dostawach przez podwykonawców lub zwłoki takich dostaw z powodów, o których mowa w tym akapicie.

Re-eksport

Towary, bez pisemnego pozwolenia, nie mogą być reeksportowane.

Arbitraż

Wszelkie spory dotyczące warunków sprzedaży lub wynikające z dodatkowych umów bądź dotyczące spraw prawnych rozstrzygane będą zgodnie z prawem duńskim, ale nie mogą być rozstrzygane przez sąd i będą rozstrzygane w drodze arbitrażu zgodnie z prawem duńskim.


Certyfikaty produktu 
Damixa gwarantuje jakość i niezawodność. Wyroby Damixa produkowane są przy użyciu najnowszych technologii produkcji, spełniających najwyższe standardy.


Gwarantujemy wysoką jakość zastosowanych materiałów i wykonania naszych wyrobów. Baterie Damixa z serii Brilliance mają dożywotnią gwarancję przeciw matowieniu.Produkty firmy Damixa są projektowane i wytwarzane przy uwzględnieniu najwyższych wymagań technicznych i posiadają certyfikaty aprobowane na całym świecie.