Gwarancja i reklamacje 

  • Ustawowe 2-letnie prawo do reklamacji błędów i wad produktu 
  • Przedłużona gwarancja do 5 lat na wady jakościowe i funkcjonalne 

W Damixa chcemy zapewnić użytkownikom dodatkowe bezpieczeństwo przy zakupie kranu. Dlatego oprócz 2-letniego, ustawowego prawa do reklamacji oferujemy 5-letnią rozszerzoną gwarancję na cały nasz asortyment na wady jakościowe i funkcjonalne.  Poniżej przedstawiamy sposób postępowania w razie reklamacji.  

W przypadku reklamacji lub spraw związanych z gwarancją zawsze najpierw należy skontaktować się ze sprzedawcą. 

Zastrzeżenia dotyczące reklamacji i postanowień gwarancyjnych 

  • Instalację należy przeprowadzić fachowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi.
  • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych mrozem ani uszkodzeń i awarii spowodowanych zanieczyszczeniami w wodzie.
  • Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku niedostatecznego lub nieprawidłowego czyszczenia i konserwacji produktu.

Jak przetwarzamy reklamację 

Prawo do reklamacji obejmuje wszelkie koszty naprawy lub wymiany produktu na nowy, równorzędny. W przypadku naprawy lub wymiany na nowy produkt prawo do reklamacji wydłuża się o kolejne 2 lata. W przypadku wykrycia wad fabrycznych lub błędów produktu w ciągu 2 lat od daty zakupu, należy złożyć reklamację na produkt w miejscu zakupu (w sklepie lub za pośrednictwem sprzedawcy). Użytkownik musi udokumentować moment zakupu produktu, przedstawiając paragon lub kopię faktury dotyczącej dostawy. Aby prawo do reklamacji miało zastosowanie, produkt musi być prawidłowo zainstalowany i używany. Wszelkiego rodzaju układanie rur i instalowanie musi być przeprowadzone profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi. Ponadto produkt nie może być wcześniej demontowany lub w inny sposób modyfikowany przez osoby nieupoważnione. Prawo do reklamacji nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych mrozem ani uszkodzeń i awarii spowodowanych zanieczyszczeniami w wodzie. Prawo do reklamacji wad fabrycznych powierzchni nie obejmuje wad powstałych na skutek niewłaściwego czyszczenia (szorowania lub stosowania ściernych/żrących środków czyszczących) lub zarysowań powstałych w wyniku kontaktu z twardymi lub ostrymi przedmiotami, np. nożami lub materiałami metalowymi. Wady wynikające z normalnego zużycia produktu, niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania związane z nieprzestrzeganiem instrukcji montażu lub obsługi nie są uznawane. Prawo do reklamacji obejmuje koszty naprawy lub wymiany produktu na nowy równorzędny. Jeśli dany produkt nie jest już w sprzedaży, oferowany jest podobny produkt. Przed rozpoczęciem prac związanych z naprawą lub wymianą sprzedawca musi uzyskać naszą zgodę na przyjęcie reklamacji.

Rozszerzona gwarancja na 5 lat 

Gwarancja obejmuje wymianę wadliwych części, jak również innych elementów, które mogły ulec uszkodzeniu. Pokrywamy koszty materiałów oraz wysyłkę nowych komponentów i części zamiennych do sprzedawcy lub użytkownika. Oferujemy przedłużoną gwarancję na awarie, w tym gwarancję na wyciek i kapanie, które wystąpią w ciągu 5 lat od momentu zakupu. Użytkownik musi udokumentować moment zakupu produktu, przedstawiając paragon lub kopię faktury dotyczącej dostawy. Od 3. do 5. roku od daty zakupu przedłużona gwarancja obejmuje tylko koszty części zamiennych, a nie koszty robocizny związanej z naprawą. Gwarancja obejmuje wymianę wadliwych części, jak również innych elementów, które mogły ulec uszkodzeniu. Gwarancja nie obejmuje perlatorów ani innych części, które wymagają regularnej konserwacji w celu uniknięcia osadzania się kamienia. W przypadku produktu, w którym wymieniono jedną lub więcej części zamiennych, okres gwarancji nie ulega dalszemu przedłużeniu, jednak produkt jest nadal objęty pierwotną gwarancją do 5 lat od daty zakupu.

Dystrybutor odpowiedzialny za sprzedaż produktu skontaktuje się z firmą Damixa, abyśmy mogli rozwiązać problem 

Przed rozpoczęciem prac związanych z naprawą, wymianą lub wysyłką podzespołów i części zamiennych, sprzedawca musi uzyskać od nas zgodę na przyjęcie reklamacji. Nasze odznaczają się wysoką jakością i są zaprojektowane tak, aby służyły przez wiele lat. Odpowiednie części zamienne do produktu przechowujemy przez co najmniej 5 lat od momentu zaprzestania sprzedaży produktu. Jeśli władze w danym kraju zmienią wymagania dotyczące zatwierdzenia produktu, a zatem część zamienna nie spełnia nowych wymagań, możemy być zmuszeni do zaprzestania magazynowania wcześniej niż 5 lat po zaprzestaniu produkcji produktu. W przypadku akcesoriów i instalacji prysznicowych gwarantujemy przechowywanie produktów zamiennych lub produktów równoważnych umożliwiających utrzymanie funkcji.

Należy zawsze najpierw kontaktować się ze sprzedawcą, u którego został nabyty produkt 

To sprzedawca pomaga rozwiązać problem, a nasz ogólnokrajowy, doświadczony dział serwisowy jest zawsze dostępny, aby odpowiedzieć na pytania i zapewnić wsparcie techniczne. Prosimy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu potwierdzającego zakup przedmiotu w postaci paragonu lub faktury.